Operare date în aplicația web, în numele furnizorilor