Acord privind servicii suplimentare


Acest acord de servicii („Acordul”) se face între dvs., ca Utilizator și entitatea Eutopia.Market, care completează Acordul privind serviciile de Tranzacționare privind utilizarea serviciilor suplimentare Eutopia.Market (așa cum este definit mai jos) furnizat membrilor înregistrați ai site-ului online Eutopia.Market.

1. Acceptarea termenilor


1.1 Recunoașteți că ați citit prezentul acord înainte de utilizarea serviciilor suplimentare Eutopia.Market. De fiecare dată când utilizați serviciile suplimentare Eutopia.Market, confirmați că sunteți de acord să fiți obligați de termenii și condițiile prezentului acord și de orice modificări sau modificări ulterioare, care pot fi făcute din când în când.

1.2 Întrucât o parte din serviciile suplimentare Eutopia.Market pot fi susținute și furnizate de afiliații Eutopia.Market, Eutopia.Market poate delega o parte din serviciile suplimentare Eutopia.Market către afiliații săi.

1.3 Putem modifica acest Acord oricând prin publicarea unei versiuni actualizate pe Site. Versiunea actualizată a prezentului acord produce efecte imediat după publicare. Prin continuarea utilizării Serviciilor Suplimentare Eutopia.Market, sunteți de acord cu faptul că termenii modificați vi se vor aplica.

2. Servicii suplimentare Eutopia.Market


2.1 „Serviciile suplimentare Eutopia.Market” sunt servicii furnizate de Eutopia.Market și afiliații noștri pentru a facilita plățile în legătură cu tranzacțiile online încheiate pe și prin intermediul Site-ului. Aceste tranzacții online fac obiectul Acordului de servicii de tranzacții Eutopia.Market.

2.2 Serviciile suplimentare Eutopia.Market sunt disponibile numai membrilor/utilizatorilor Site-ului. Dacă abonamentul dvs. la orice serviciu de membru al Site-ului Eutopia.Market expiră sau încetează din orice motiv, nu sunteți eligibil să utilizați Serviciile Suplimentare Eutopia.Market pentru a încheia tranzacții online pe Site-ul Eutopia.Market. În plus, Eutopia.Market nu este obligat să furnizeze serviciile suplimentare Eutopia.Market în cazul în care contul bancar desemnat de un Vânzător într-o tranzacție online pentru a primi prețul tranzacției nu a fost verificat și confirmat de Eutopia.Market și de afiliații noștri.

2.3 Eutopia.Market va avea dreptul să refuze furnizarea serviciilor suplimentare Eutopia.Market pentru orice tranzacție online dacă (a) Tranzacția online nu îndeplinește termenii și condițiile din Acordul privind serviciile de tranzacții Eutopia.Market sau în ceilalți termeni aplicabili, reguli și politici cu privire la serviciile de tranzacții Eutopia.Market în cadrul Acordului privind serviciile de tranzacție Eutopia.Market în conformitate cu instrucțiunile Eutopia.Market sau (b) dacă Eutopia.Market are motive să creadă că Tranzacția online poate încălca orice legi, reguli sau reglementări sau poate altfel supune Eutopia.Market sau oricare dintre afiliații noștri la răspundere.

2.4 Sunteți de acord că Eutopia.Market va avea discreția unică și absolută pentru a remite fonduri care fac obiectul condițiilor prezentului acord.

3. Servicii suplimentare pentru tranzacții online

3.1 Cumpărătorul unei tranzacții online plătește prețul complet al tranzacției către Vânzător prin intermediul site-ului Eutopia.Market sau al unei entități specializate în procesare d eplăți online, agreată de noi, cu excepția cazului în care o altă opțiune este disponibilă direct pe site-ul Eutopia.Market. Când utilizați Eutopia.Market pentru a trimite plata pentru o tranzacție online, plățile sunt procesate prin conturile deținute de Eutopia.Market sau de unul dintre afiliații săi și / sau de un furnizor de servicii terțe înregistrat care acționează în numele Eutopia.Market. Fondurile sunt primite pentru Vânzător în conformitate cu Acordul privind serviciile de tranzacții Eutopia.Market. Vânzătorul este de acord că plata completă a Cumpărătorului din prețul tranzacției listate pentru Tranzacția online către Eutopia.Market constituie plata finală către Vânzător și obligația de plată a Cumpărătorului pentru Tranzacția Online este satisfăcută în totalitate la primirea fondurilor în contul Eutopia.Market. Plata trebuie făcută în RON  sau în orice alte monede, astfel cum este susținută de Eutopia.Market din când în când.

3.2 La primirea plății Cumpărătorului, Eutopia.Market va notifica prompt site-urile Eutopia.Market cu privire la detaliile plății. Eutopia.Market va monitoriza și păstra custodia în siguranță a fondurilor primite și nu va elibera fondurile decât dacă apare un eveniment prevăzut în clauza 3.3 de mai jos.

3.3 Eutopia.Market va păstra fondurile primite în legătură cu o tranzacție online, cu excepția cazului în care, după cum a fost convenit între Vânzător și Eutopia.Market, se va întâmpla unul dintre următoarele evenimente:

 • (a) în cazul finalizării cu succes a Tranzacției online la confirmarea Cumpărătorului, toate fondurile vor fi remise Vânzătorului;
 • (b) în cazul absenței confirmării de primire a cumpărătorului de bunuri în termenul prevăzut de Vânzător și după cum a fost convenit de Eutopia.Market, toate fondurile vor fi remise Vânzătorului;
 • (c) în cazul anulării Tranzacției online, toate fondurile vor fi rambursate Cumpărătorului;
 • (d) în cazul unui acord de decontare încheiat de Cumpărător și Vânzător, fondurile vor fi dispuse în conformitate cu acest acord de decontare;
 • (e) în cazul în care un litigiu în legătură cu Serviciile de tranzacții a fost trimis site-urilor Eutopia.Market pentru determinarea Eutopia.Market și determinarea Eutopia.Market a devenit definitivă și obligatorie în conformitate cu clauza 10 din Acordul privind serviciile de tranzacții Eutopia.Market, fondurile vor fi dispuse în conformitate cu determinarea Eutopia.Market; sau
 • (f) dacă Eutopia.Market sau afiliații noștri primesc orice ordin, hotărâre, atribuire sau hotărâre de la o instanță competentă, un tribunal de arbitraj sau o autoritate care ne îndrumă să eliberam fondurile, fondurile vor fi dispuse în conformitate cu o astfel de ordine, hotărâre, atribuire. sau judecata.

Eutopia.Market nu deține fonduri în numele Cumpărătorului sau în nicio relație de împuternicire legală sau de încredere. Vânzătorul a solicitat întârzierea decontării fondurilor către Vânzător, astfel cum este prevăzut în această clauză 3.3.

3.4 Recunoști că Eutopia.Market poate oferi, de asemenea, un plan de protecție a cumpărătorilor pentru anumite tranzacții online. În cazul Vânzătorului căruia i s-a oferit să subscrie planul de protecție a cumpărătorului, la încheierea unui acord separat cu Eutopia.Market, Vânzătorul poate fi obligat să furnizeze depozite folosind metodele desemnate de Eutopia.Market pe site-urile Eutopia.Market pentru a se asigura Executarea obligatorie a vânzătorului în conformitate cu planul relevant de protecție a cumpărătorului. Vânzătorul este de acord să permită și să autorizeze Eutopia.Market, care la rândul său solicită Eutopia.Market să deducă, să rețină și să elimine orice depozite furnizate în conformitate cu termenii din planul de protecție a cumpărătorului relevant. Cumpărătorul recunoaște și este de acord că protecția oferită de dvs. în baza unui plan de protecție a cumpărătorului se aplică tranzacțiilor online în care Vânzătorul a subscris la un astfel de plan și cumpărarea se încadrează în domeniul de aplicare al planului de protecție al cumpărătorului. Serviciile descrise la clauza 3.3 din prezentul Acord nu vă vor fi aplicabile dacă Vânzătorul s-a abonat la planul de protecție a cumpărătorului și un astfel de plan acoperă deja achiziția dvs.

3.5 La eliberarea oricăror fonduri, Eutopia.Market va avea dreptul să deducă eventualele taxe financiare sau comisioane de serviciu datorate și plătibile către Eutopia.Market (dacă există) în suma indicată de Eutopia.Market în conformitate cu acordul dintre Vânzător și Eutopia.Market .

3.6 În cazul în care Cumpărătorul efectuează plata într-o monedă diferită de moneda indicată în prețul de tranzacție al Tranzacției Online, orice rambursare făcută de Eutopia.Market către Cumpărător în conformitate cu prezentul Acord se va face în moneda folosită de Cumpărătorul în Tranzacția online, la cursul de schimb utilizat de Eutopia.Market pentru a converti din moneda indicată în prețul tranzacției la data rambursării (sau o altă dată aplicabilă), mai puțin orice taxe sau taxe aplicabile prevăzute în clauza 3.5 din prezentul acord. Din cauza fluctuațiilor valutare, această sumă restituită poate fi mai mică decât suma plătită de Cumpărător în Tranzacția online, iar Eutopia.Market nu va fi răspunzător pentru nicio parte pentru nicio diferență în suma restituită atribuită costurilor de conversie valutară sau a mișcărilor cursului de schimb. .

3.7 Fondurile nereclamate vor fi deținute de Eutopia.Market pentru o perioadă de cinci ani, conform instrucțiunilor Eutopia.Market, moment în care Vânzătorul va fi considerat că a renunțat la orice creanță cu privire la aceste fonduri sau, dacă este necesar prin legile evazive aplicabile. , vom remite fondurile (mai puțin orice taxe, dacă există și în măsura permisă în conformitate cu legile aplicabile) autorității competente relevante. Sunteți de acord cu privire la faptul că la expirarea acestei perioade sau la trimiterea acestor fonduri către autoritatea competentă relevantă, în conformitate cu legile privind scăparea în vigoare, Eutopia.Market va fi scutit de orice obligație suplimentară de a plăti aceste fonduri nerevendicate.

3.8 Recunoașteți și sunteți de acord că Eutopia.Market poate primi dobândă pentru fondurile deținute în numele dvs. în conformitate cu serviciile suplimentare Eutopia.Market oferite în conformitate cu legile aplicabile și nu veți primi dobândă sau alte profituri în legătură cu Eutopia.Market Servicii suplimentare.

4. Responsabilitățile utilizatorilor

4.1 Toate tranzacțiile online sunt încheiate de către și între utilizatori. Veți finaliza Tranzacțiile online în conformitate cu Acordul privind serviciile de tranzacții Eutopia.Market și cu termenii, regulile și politicile site-urilor Eutopia.Market. Sunteți de acord că Eutopia.Market și afiliații noștri sau agenții noștri nu sunt răspunzători pentru nicio tranzacție online sau pentru orice produse sau servicii furnizate în cadrul unei tranzacții online.
 
4.2 Sunteți de acord să dați toate notificările, să furnizați toate informațiile, materialele și aprobarea necesare și să oferiți toată asistența și cooperarea rezonabile necesare pentru furnizarea de către Eutopia.Market a serviciilor suplimentare Eutopia.Market. În cazul în care nu faceți acest lucru, rezultă vreo întârziere în furnizarea oricăror Servicii Suplimentare Eutopia.Market sau anularea oricărei Tranzacții Online, Eutopia.Market și afiliații noștri nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau daune rezultate din această întârziere.

4.3 Reprezentați și garantați că:

 • (a) veți utiliza serviciile suplimentare Eutopia.Market cu bună credință și în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile;
 • (b) informațiile și materialele pe care le furnizați în legătură cu utilizarea Serviciilor Suplimentare Eutopia.Market sunt adevărate, legale și exacte și nu sunt false, înșelătoare sau înșelătoare;
 • (c) nu veți folosi Serviciile Suplimentare Eutopia.Market pentru a defrauda Eutopia.Market, afiliații noștri sau alți membri sau utilizatori sau nu vă angajați în alte activități ilegale (inclusiv fără limitare de a trata produse sau servicii interzise de lege);
 • (d) în cazul în care sunteți un Vânzător de produse, aveți dreptul legitim și autorizația de a vinde, distribui sau exporta produsele folosind Serviciile de tranzacție, iar astfel de produse nu încalcă drepturile unei terțe părți;
 • (e) în cazul în care sunteți un Vânzător de produse, aveți un titlu bun pentru produsele comandate în cadrul Tranzacției online, iar produsele îndeplinesc descrierile și cerințele convenite; și
 • (f) în cazul în care sunteți Vânzător de servicii, veți furniza serviciile comandate cu îngrijire și abilități rezonabile.

4.4 Dacă în opinia Eutopia.Market, orice Utilizator nu acționează cu bună credință, abuzând Serviciile Suplimentare Eutopia.Market sau încălcând prezentul Acord, Eutopia.Market va avea dreptul să anuleze Tranzacția Online.

4.5 Voi, în calitate de Utilizator, veți fi singurul responsabil pentru plata oricăror impozite, taxe sau alte prelevări guvernamentale sau orice taxe financiare care pot fi impuse pe orice produse sau servicii achiziționate sau furnizate prin intermediul serviciilor suplimentare Eutopia.Market sau care rezultă altfel din Tranzacția online. .

4.6 Sunteți de acord să despăgubiți Eutopia.Market și afiliații noștri și angajații noștri, directorii, ofițerii, agenții și reprezentanții și să îi păstrați nevinovati, de orice pierderi, daune, acțiuni, creanțe și datorii (inclusiv costurile legale pe bază de despăgubire completă) ) care pot apărea, direct sau indirect, din utilizarea de către dvs. a Serviciilor Suplimentare Eutopia.Market sau din încălcarea de către Utilizator a prezentului Acord. Eutopia.Market își rezervă dreptul, pe cheltuiala noastră, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei chestiuni care fac obiectul unei despăgubiri de către Utilizator, caz în care Utilizatorul va coopera cu Eutopia.Market în afirmarea oricăror aparate disponibile.

5. Confidențialitatea datelor cu caracter personal

5.1 Sunteți de acord că putem colecta, deține, utiliza și transfera datele dvs. personale în conformitate cu Politica de confidențialitate a site-urilor Eutopia.Market.

6. Suspendarea sistemelor

6.1 Dacă nu puteți utiliza serviciile suplimentare Eutopia.Market direct sau indirect din cauza unuia dintre următoarele motive, sunteți de acord că  Eutopia.Market afiliații sau agenții săi nu sunt răspunzători pentru nicio întârziere, întârziere sau neîndeplinirea obligațiilor sale conform acest acord:

 • (a) suspendarea sistemului care a fost anunțată în prealabil de Eutopia.Market;
 • (b) orice eveniment de forță de majorare (așa cum este definit la articolul 8).

7. Renunțarea și Limitarea răspunderii

7.1 Eutopia.Market va răspunde numai pentru obligațiile prevăzute în prezentul acord.

7.2 Sunteți de acord că toate riscurile care decurg din tranzacția online vor fi suportate de dvs. și de contrapartida voastră.

7.3 Informațiile utilizatorilor sunt furnizate chiar de utilizatori. Eutopia.Market nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la acuratețea, veridicitatea și completitudinea informațiilor utilizatorilor. Veți fi singurul responsabil pentru toate consecințele care rezultă din propria dvs. judecată și decizie de a utiliza sau altfel se bazează pe astfel de informații.

7.4 Eutopia.Market nu oferă nicio garanție cu privire la Serviciile Suplimentare Eutopia.Market sau orice produse sau servicii furnizate de vânzători în cadrul oricărei Tranzacții Online, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • (a) Serviciile suplimentare Eutopia.Market vor îndeplini cerințele dvs.;
 • (b) Serviciile suplimentare Eutopia.Market vor fi neîntrerupte, în timp util sau fără erori; SAU
 • (c) orice produse, informații sau materiale obținute de dvs. în legătură cu Serviciile Suplimentare Eutopia.Market vor îndeplini cerințele dvs.

7.5 Orice propunere sau material pe care îl puteți obține de la Eutopia.Market sau personalul nostru sau prin utilizarea Serviciilor Suplimentare Eutopia.Market, fie în scris sau oral, nu constituie garanția Eutopia.Market cu privire la Serviciile Suplimentare Eutopia.Market.

7.6 CU EXCEPȚIA PREVĂZUTĂ EXPRIM ÎN ACEST ACORD ȘI LA EXTINȚIA COMPLETĂ PERMISĂ DE DREPT, SERVICIILE SUNT OFERITE PE „CUM SUNT”, „CA DISPONIBILE” ȘI „CU TOATE BAZELE”. ORICE ȘI TOATE ACESTELE GARANȚII, REPREZENTĂRI, CONDIȚII, ÎNTREPRINDERI ȘI TERMENI, DUPĂ CARE EXPRIMĂ SAU IMPLICITE, SUNT AICI DECLINATE ȘI EXCLUSE.

7.7 LA EXTINCȚIA COMPLETĂ PERMISĂ DE LEGE, EUTOPIA.MARKET ȘI AFFILIAȚII NOȘTRI NU VOR FI RESPONSABI PENTRU NICIUN DOMENI INDIRECT, CONSECVENȚIAL, INCIDENTAL, SPECIAL SAU PUNITIV, INCLUȘI FĂRĂ DAUNELE DE LIMITARE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR SAU A RĂSPUNSURILOR , PIERDEREA DATELOR SAU A PIERDERILOR DE ALTE INTERESE ECONOMICE, DUPĂ UN CONTRACT, NEGLIJENȚĂ, DELICT SAU ALTELR, PRIVIND UTILIZAREA SAU INABILITATEA DE A UTILIZA SERVICII SUPLIMENTARE EUTOPIA.MARKET.

7.8 RESPONSABILITATEA COMPLETĂ/AGREGATĂ A EUTOPIA.MARKET ȘI AFILIAȚILOR NOȘTRI care provin din SERVICII SUPLIMENTARE EUTOPIA.MARKET ÎN CONEXIUNE CU O TRANZACȚIE ONLINE NU POATE DEPAȘI SUMA TOTALĂ REMUNERĂRILOR PE CARE EUTOPIA.MARKET O POATE DOBÂNDI DE LA ACESTĂ TRANZACȚIE.

7.9 Folosind Serviciile Suplimentare Eutopia.Market, recunoașteți și sunteți de acord că Eutopia.Market nu este o bancă și că serviciile suplimentare Eutopia.Market nu ar trebui în niciun fel interpretate ca furnizarea de servicii bancare. Eutopia.Market nu acționează în calitate de administrator, de încredere în ceea ce privește fondurile Utilizatorului și nu deține controlul și nici răspunderea pentru produsele sau serviciile pentru care sunt plătite serviciile suplimentare Eutopia.Market. Eutopia.Market nu garantează identitatea niciunui utilizator și nu se asigură că un cumpărător sau un vânzător vor finaliza o tranzacție pe site-urile Eutopia.Market.

7.10 Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea sau excluderea răspunderii pentru daunele incidentale sau consecințe, astfel încât excluderile sau limitările menționate anterior nu se pot aplica. De asemenea, puteți avea și alte drepturi care variază de la stat la stat.

7.11 Dacă aveți o dispută cu alte părți, ne eliberați pe noi (și afiliații și ofițerii noștri, directorii, agenții și angajații acestora) de cereri, cereri și daune (reale și consecințe) de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, care apar în afara sau în orice fel legat de astfel de dispute.

8. Forța Majoră

Nicio parte, filialele sau agenții săi nu sunt responsabile pentru orice întârziere, întârziere sau neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord, care rezultă direct sau indirect din acte de natură, forțe sau cauze dincolo de controlul rezonabil al acestei părți, afiliaților sau agenților săi, inclusiv fără limitare, (i) un incendiu, o inundație, elemente ale naturii sau alte acte naturale, (ii) un focar sau o escaladare a ostilităților, război, revolte sau tulburări civile sau un act de terorism; (iii) defecțiuni de internet, computer, telecomunicații, panouri de energie electrică sau orice alte echipamente; (iv) o dispută de muncă (indiferent dacă cerințele angajaților sunt sau nu rezonabile sau în puterea părții de a le satisface), (v) acte sau omisiuni ale unei autorități guvernamentale care interzic sau împiedică partea afectată (sau afiliații sau agenții săi) de a efectua obligații în temeiul prezentului acord, inclusiv ordinele instanțelor sau tribunalelor interne sau străine, restricțiile guvernamentale, sancțiunile, restricțiile privind controalele valutare etc. sau (vi) neexecutarea de către o terță parte pentru orice cauză similară în afara controlului rezonabil al părții ( colectiv, un „eveniment de forță majorat”). Dacă are loc un eveniment de Forță Majoră,  partea neexecutantă va fi scuzată de la executarea ulterioară a obligațiilor afectate de eveniment doar atât timp cât va continua evenimentul de forță majoră, iar partea continuă să folosească eforturi comerciale rezonabile pentru a relua performanța.

9. Jurisdicție

9.1 Prezentul acord este interpretat și pus în aplicare în toate privințele în conformitate cu legile României. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în condițiile legii aplicabile, acceptați irevocabil competența exclusivă a instanțelor din România, în legătură cu orice acțiune de a pune în aplicare dispozițiile prezentului acord, pentru a recupera daunele sau alte daune pentru încălcarea sau neîndeplinirea obligațiilor în temeiul prezentului acord. sau care rezultă altfel în temeiul sau prin acest acord.

9.2 În cazul în care există o dispută sau revendicare rezultă din sau în legătură cu prezentul Acord, o Tranzacție online sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor Suplimentare Eutopia.Market („Disputa”), părțile relevante vor soluționa Disputa prin negocieri amiabile. Dacă apare o dispută între Cumpărător și Vânzător în legătură cu o Tranzacție online, sunteți de acord că această dispută va fi soluționată în conformitate cu procedurile prevăzute în clauza 10 din Acordul de servicii de tranzacție Eutopia.Market. Dacă inițiați vreo procedură legală împotriva Eutopia.Market sau a afiliaților noștri cu încălcarea clauzei 10 din Acordul privind serviciile de tranzacții Eutopia.Market, veți despăgubi Eutopia.Market și afiliații, agenții, angajații, directorii, ofițerii și agenții noștri și îi veși feri de orice ofensă, despăgubiti de orice cerere, pierderi, daune care ne pot afecta.

9.3 În orice caz, nu puteți face nicio reclamație împotriva Eutopia.Market sau a afiliaților noștri în temeiul prezentului Acord, după un an de la data apariției problemei care a dat naștere creanței.

9.4 În pofida dispozițiilor de mai sus, oricare dintre părți poate solicita o scutire de ordin injunctiv sau de altă natură echitabilă împotriva celeilalte părți în orice instanță de jurisdicție competentă înainte sau în timpul arbitrajului.

10. Dispoziții generale


10.1 În cazul în care orice prevedere a prezentului acord este considerată nulă sau neaplicabilă, această dispoziție se șterge și dispozițiile rămase vor fi puse în aplicare.

10.2 Titlurile sunt destinate numai scopurilor de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau nu descriu scopul sau întinderea acestei secțiuni.

10.3 Nicio agenție, parteneriat, asociere comună, relație angajat-angajator sau francizat-francizor nu este creată sau creată prin prezentul acord.

10.4 Orice eșec al Eutopia.market de executare al oricărui drept al nostru în temeiul prezentului acord nu va constitui o renunțare la acest drept sau o renunțare la încălcarea ulterioară sau similară. Renunțarea este efectivă numai dacă este făcută în scris.

10.5 Eutopia.Market va avea dreptul de a atribui prezentul Acord (inclusiv toate drepturile noastre, titluri, beneficii, interese și obligații și din prezentul Acord) oricăreia dintre afiliații noștri și oricărui succesor interesat. Eutopia.Market poate delega anumite drepturi și responsabilități ale Eutopia.Market în temeiul prezentului acord către contractanți independenți sau alte terțe părți. Utilizatorul nu poate atribui, în întregime sau parțial, prezentul Acord către nicio persoană sau entitate.

10.6 În cazul în care există vreun conflict între versiunea în limba română și o altă versiune lingvistică a prezentului acord, versiunea în limba română va predomina.