Acord Oaspete


1. ACCEPTAREA TERMENILOR

1.1 Bine ați venit. Următoarele prezintă termenii și condițiile Acordului de Oaspete Eutopia.Market („Acord”) dintre dvs. („Membru”) și entitatea contractantă Eutopia.Market, determinate în conformitate cu această clauză 1.1 în baza căreia Eutopia.Market vă oferă acces și utilizare a Serviciului prin intermediul site-ului web deținut, operat, marcat sau pus la dispoziție de Eutopia.Market pentru dvs., prin platforma online Eutopia.Market, incluzând, dar fără a se limita la versiunile web și optimizate pentru dispozitivele mobile, identificat de către localizatorul de resurse uniform „http://Eutopia.Market” și aplicațiile mobile.

Partea contractantă Eutopia.Market: contractul dvs. este cu Fundația Eutopia Gardens.

Întrucât anumite servicii sau părți de servicii pot fi susținute și furnizată de către afiliații Eutopia.Market, Eutopia.Market poate delega unele aspecte ale Serviciului afiliaților săi. Utilizarea Serviciului indică faptul că acceptați termenii și condițiile prezentate mai jos. Dacă nu acceptați toți termenii și condițiile, vă rugăm să nu utilizați Serviciul. PRIN COMPLETAREA PROCESULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ACCESAREA BUTONULUI „SUNT DE ACORD”, CONSIMȚIȚI CĂ SUNTEȚI LEGAT PRIN ACEST ACORD, TERMENII DE UTILIZARE A SITE-ULUI, POLITICA DE LISARE A PRODUSELOR ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE, CARE SUNT GRUPATE ȘI REFERITE COLLECTIV CA "TERMENI DE UTILIZARE"). Acordul de Oaspete Eutopia.Market nu va intra în vigoare decât dacă și până când ați activat Contul. Termenii care nu sunt definiți în prezentul acord vor avea același sens ca cel conținut în Termenii de utilizare.

1.2 Eutopia.Market poate modifica în orice moment prezentul Acord prin publicarea Acordului modificat și retratat pe Site-uri. Acordul modificat și retras va fi efectiv imediat după înregistrare. Dacă Eutopia.Market a postat Acordului modificat și retratat și dvs. utilizați Serviciului în continuare, se va considera că dvs. ați acceptat condițiile modificate.

2. SERVICIUL

2.1 Serviciul va fi oferit gratuit pentru o perioadă de timp nespecificată, cu excepția cazului în care este încheiat în conformitate cu condițiile prezentului acord.

2.2 Serviciul va avea următoarele caracteristici de bază (care pot fi adăugate sau modificate sau suspendate pentru scopuri de întreținere programate sau neprogramate, din când în când, la discreția Eutopia.Market, fiindu-vă notificate) („Beneficii pentru membru gratuit” ):
a) Profilul companiei - permite fiecărui membru să afișeze și să editeze informații de bază despre activitatea sa, cum ar fi descrierea activității, anul și locul înființării, vânzările anuale estimate, numărul de angajați și produsele și serviciile oferite etc.
b) Produse - permite fiecărui membru să afișeze și să editeze descrierile, specificațiile și imaginile a cel puțin 5 produse.
 
2.3 Eutopia.Market poate suspenda sau încheia integral sau parțial beneficiile de membru gratuit menționate mai sus, la discreția sa, fără răspundere pentru pierderile sau daunele rezultate din sau în legătură cu o astfel de suspendare sau încetare. Eutopia.Market  își rezervă dreptul de a percepe taxa pentru Serviciu sau pentru orice caracteristică sau funcționalitate a Serviciului, în orice moment, la discreția sa.

2.4 Beneficiile, caracteristicile și funcțiile disponibile pentru un membru pot varia pentru diferite țări și regiuni. Nu se oferă nicio garanție sau reprezentare că o anumită caracteristică sau funcție sau același tip și întindere de funcții vor fi disponibile în mod uniform.

2.5 Disponibilitatea oricăror facilități și funcțiilor de tranzacționare de pe Site-uri, oferită oricărui membru, poate fi condiționată de verificarea identității membrului  și/sau a contului sau bancar de către Eutopia.Market și/ sau de către terți independenți aprobați.

2.6 Eutopia.Market emite un ID de membru și o parolă (acesta din urmă este alesă de către Membru în timpul înregistrării) fiecărui Membru pentru a accesa Serviciul prin intermediul acestui cont de membru. Fiecare membru este răspunzător exclusiv de păstrarea confidențialității ID-ului și a parolei sale de membru și a tuturor utilizărilor și activităților care apar sub ID-ul și parola de membru (indiferent dacă o astfel de utilizare sau activități sunt autorizate sau nu). Un set de ID de membru și parolă este unic pentru un singur cont și niciun membru nu poate împărtăși, atribui sau permite utilizarea contului, a ID-ului sau a parolei sale către o altă persoană, chiar și altor persoane din cadrul propriei entități comerciale (dacă este cazul) . Fiecare membru recunoaște că împărțirea Contului său cu alte persoane sau care permite mai multor utilizatori din afara entității sale de afaceri să își folosească Contul (colectiv, „utilizare multiplă”), poate provoca daune ireparabile pentru Eutopia.Market și fiecare Membru va despăgubi Eutopia.Market împotriva oricărei pierderi sau daune (inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profitului) suferite de Eutopia.Market ca urmare a utilizării multiple a unui Cont. Fiecare membru se obligă să notifice imediat Eutopia.Market orice utilizare neautorizată a Contului, a ID-ului sau a parolei sau a oricărei alte încălcări ale securității. Fiecare membru este de acord că Eutopia.Market nu va fi răspunzător pentru nicio pierdere sau pagubă cauzată de nerespectarea de către membru a prezentului alineat.

2.7 Eutopia.Market își rezervă dreptul de a schimba, actualiza, modifica, limita sau suspenda Serviciul sau oricare dintre funcționalitățile sau aplicațiile aferente, în orice moment, temporar sau permanent, fără notificare prealabilă, cu excepția oricăror utilizatori ai jurisdicției relevante Eutopia.Market/Shop. Eutopia.Market își rezervă în continuare dreptul, dar nu va fi obligat să introducă funcții, funcționalități, aplicații sau condiții noi pentru Serviciu sau pentru versiunile viitoare ale Serviciului, cu excepția oricăror utilizatori ai jurisdicției relevante Eutopia.Market/Shop. Toate funcțiile, funcționalitățile, aplicațiile, condițiile, modificările, actualizările și modificările noi sunt reglementate de prezentul acord, cu excepția cazului în care Eutopia.Market prevede altfel. În ceea ce privește utilizatorii de jurisdicție relevantă Eutopia.Market/Shop, partea relevantă este Grup expert SRL.

2.8 Fiecare membru recunoaște că incapacitatea de a utiliza Serviciul în întregime sau parțial, din orice motiv poate avea efecte negative asupra activității sale. Fiecare membru este de acord că, în niciun caz,
Eutopia.Market nu va fi răspunzător pentru membru sau pentru terți pentru orice incapacitate de a utiliza Serviciul (fie ca urmare a perturbării, modificărilor sau încetării Serviciului, fie în alt mod), întârzieri, inexactități, erori sau omisiuni cu privire la orice comunicare sau transmisie sau livrare a tuturor sau a oricărei părți ale acestora sau orice pierderi sau daune (directe, indirecte, consecințe sau în alt mod) care apar din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Serviciului.

2.9  Confirmați și sunteți de acord să autorizați
Eutopia.Market să furnizeze site-urilor Eutopia toate informațiile asociate cu ID-ul dvs de membru, în scopul de a vă facilita accesul rapid la site-uri. Responsabilitățile dvs. cu privire la numele de utilizator Eutopia.Market/Shop se aplică acelorași termeni și condiții în legătură cu ID-ul de membru prescris în prezentul acord. Eutopia.Market își rezervă dreptul, fără notificare prealabilă și la discreția sa, de a suspenda, restrânge sau refuza accesul sau utilizarea Numelui de utilizator și serviciilor dvs. Eutopia.Market/Shop furnizate de Eutopia.Market și Site-uri fără a răspunde pentru pierderi sau daune rezultate din sau în legătură cu o astfel de suspendare sau încetare, dacă: (a) utilizați serviciile furnizate de Alibaba.com sau prin intermediul site-urilor și site-urilor Alibaba pentru a înșela orice persoană sau entitate; (b) să se implice în orice activități ilegale, inclusiv fără limitare, cele care ar constitui o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală, o răspundere civilă sau o infracțiune; (c) să se angajeze în orice activități care altfel ar crea vreo responsabilitate pentru Eutopia.Market sau Site-uri.

2.10 Dacă trimiteți voluntar orice informații către Site-uri pentru publicare pe Site-uri prin intermediul instrumentelor de publicare, incluzând, dar fără a se limita la, profil de companie sau de afaceri, catalog de produse, oportunități comerciale, atunci se consideră că v-ați dat acordul pentru publicarea acestor informații pe Site-uri.

 

3. RESPONSABILITĂȚI DE MEMBRU

3.1 Fiecare membru reprezintă, garantează și acceptă (a) să furnizeze informații adevărate, exacte, actuale și complete despre sine și referințele sale comerciale, după cum poate fi cerut de Eutopia.Market și (b) să mențină și să modifice prompt toate informațiile pentru a le păstra adevărate , exacte, actuale și complete. În măsura permisă și în temeiul legilor aplicabile, fiecare membru acordă prin Eutopia.Market o licență irevocabilă, perpetuă, la nivel mondial și fără drepturi de autor (prin mai multe niveluri) pentru a afișa și utiliza toate informațiile furnizate de acest membru în conformitate cu scopurile prevăzute în prezentul acord și pentru exercitarea drepturilor de autor, de publicitate și a bazelor de date pe care le aveți asupra unui astfel de material sau informație, pe orice suport cunoscut sau care nu este cunoscut în prezent. Informațiile protejate în conformitate cu legile privind protecția datelor vor fi utilizate și păstrate doar în conformitate cu aceste legi.
 
3.2 Fiecare membru reprezintă, garantează și este de acord că utilizarea de către acest membru al Serviciului și a site-urilor nu trebuie:
a) să conțină informații frauduloase sau să facă oferte frauduloase de articole sau să implice vânzarea sau încercarea de vânzare de articole contrafăcute sau furate sau obiecte ale căror vânzări și / sau comercializare sunt interzise de legea aplicabilă sau să promoveze alte activități ilegale;
b) să facă parte dintr-un sistem de fraudare a altor membri sau a altor utilizatori ai Site-urilor sau pentru orice alt scop ilegal;
c) să încalce sau să încurajeze încălcarea drepturilor de autor, brevetului, mărcilor comerciale, secretului comercial sau a altor drepturi de proprietate sau a altor drepturi de publicitate și confidențialitate sau a altor drepturi legitime ale oricărui terț
d) să înlocuiască orice persoană sau entitate, să se prezinte greșitpe sine sau afilierea cu orice persoană sau entitate;
e) încalcă orice lege, statut, ordonanță sau reglementări aplicabile (inclusiv fără limitare la cele care reglementează controlul exporturilor, protecția consumatorilor, concurența neloială, anti-discriminare sau publicitate falsă);
f) să conțină informații defăimătoare, calomnioase, care amenință ilegal sau hărțuiesc ilegal;
g) să conțină informații obscene sau să conțină sau să deducă orice pornografie sau marfă legată de sex sau orice alt conținut sau care să promoveze materiale explicite din punct de vedere sexual sau altfel dăunătoare minorilor;
h) să promoveze discriminarea pe motive de rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă;
i) conțină orice material care constituie publicitate sau hărțuire neautorizată (inclusiv, dar fără a se limita la spaming), invadează intimitatea oricui sau încurajează conduita care ar constitui o infracțiune, dă naștere la răspundere civilă sau încalcă orice lege sau regulament;
j) implică încercări de copiere, reproducere, exploatare sau expropriere a diverselor directoare, baze de date și listări proprii Eutopia.Market.
k) implică orice viruși informatici sau alte dispozitive și coduri distructive care au efectul de a deteriora, de a interfera, de a intercepta sau de a expropia orice software sau sistem hardware, date sau informații personale; și
l) implică orice sistem care să submineze integritatea sistemelor sau rețelelor informatice utilizate de Alibaba.com și / sau de către orice utilizator al Serviciului și niciun membru nu va încerca să obțină acces neautorizat la astfel de sisteme sau rețele informatice;
m) face legătura directă sau indirectă cu sau include descrieri de bunuri sau servicii sau alte materiale care încalcă orice lege sau reglementare sau sunt interzise în temeiul prezentului acord sau al Termenilor de utilizare; sau
n) creați altfel orice răspundere pentru Eutopia.Market sau afiliații săi.


3.3 Fiecare Membru garantează și este de acord că, în ceea ce privește informațiile postate despre sau a postate în numele unui arbitru de afaceri, a obținut toate aprobările și renunțările necesare de la acea entitate pentru (a) să acționeze ca arbitru de afaceri al acestui membru; (b) să posteze și să publice datele de contact și informațiile, scrisorile de referință și comentariile lor în numele lor; și (c) că terții pot contacta astfel de arbitri de afaceri pentru a susține pretenții sau declarații făcute despre membru. Fiecare membru garantează în plus că toate scrisorile și comentariile de referință sunt adevărate și exacte și prin aceasta renunță la toate cerințele pentru ca acest consimțământ să fie obținut înainte ca terții să poată contacta arbitrii de afaceri.

3.4 Membru nu va întreprinde nicio măsură care să submineze integritatea sistemului de feedback al Eutopia.Market, cum ar fi să-și lase feedback pozitiv pentru el însuși folosind ID-uri de membru secundar sau prin terțe părți sau să lase feedback negativ nesubstanțiat pentru un alt membru.

3.5 Fiecare Membru recunoaște și este de acord că Eutopia.Market își rezervă dreptul, dar nu este obligat să monitorizeze și să exercite niciun control editorial asupra conținutului unui mesaj sau al altor materiale sau informații create, obținute sau accesibile prin intermediul Serviciului. Eutopia.Market nu aprobă, verifică sau certifică altfel conținutul oricăror comentarii sau alte materiale sau informații făcute de niciun membru. Fiecare membru este singurul responsabil pentru conținutul comunicărilor sale și poate fi considerat legal sau responsabil pentru conținutul comentariilor sau al altor materiale sau informații.

3.6 Fiecare Membru reprezintă, garantează și acceptă că a obținut toate licențele și permisiunile necesare terților și va fi singurul responsabil de asigurarea faptului că orice material sau informație pe care o postează pe Site-uri sau pe care le furnizează către Eutopia.Market sau autorizează Eutopia.Market să le afișeze, să nu încalce drepturile de autor, brevetul, marca comercială, secretele comerciale sau orice alte drepturi personale sau de proprietate ale unei terțe părți sau să fie postate cu permisiunea proprietarului (proprietarilor) acestor drepturi. Fiecare membru reprezintă în continuare, garantează și este de acord că are dreptul și autoritatea de a vinde, distribui sau oferi pentru a vinde sau distribui produsele descrise în materialul sau informațiile pe care le postează pe Site-uri sau le oferă către Eutopia.Market sau autorizează Eutopia.Market să le afişeze.


3.7 În cazul în care un membru încalcă reprezentările, garanțiile și pactele de la alineatele 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 sau 3.6 de mai sus sau dacă Eutopia.Market are motive întemeiate să creadă că un astfel de membru încalcă astfel de reprezentări, garanții și acorduri, sau dacă, la plângere sau solicitare din partea oricărui alt membru sau terț,
Eutopia.Market are motive întemeiate să creadă că acest Membru nu și-a îndeplinit în mod voit sau material îndeplinirea contractului cu un terț, inclusiv fără limitare la cazul în care un membru care furnizează produse sau servicii folosind Site-urile și Serviciile nu au reușit să livreze niciun articol comandat de un astfel de terț după primirea prețului de achiziție sau dacă un astfel de Membru a livrat articolele care nu îndeplinesc material termenii și descrierile prezentate în contractul său cu un astfel de terț sau dacă Alibaba.com are motive întemeiate să creadă că un astfel de Membru a folosit un card de credit furat sau alte informații false sau înșelătoare în orice tranzacție online, Eutopia.Market are dreptul să suspende sau să înceteze Serviciul și toate Beneficiile pentru membrii gratuiți cu privire la acest Membru, fără compensații și fără răspundere pentru pierderi sau daune care rezultă din sau în legătură cu o astfel de suspendare sau reziliere și să restricționeze sau să refuze orice actuale sau utilizarea viitoare a Serviciului sau a oricăror alte servicii care pot fi furnizate de Eutopia.Market. Mai mult, Eutopia.Market își rezervă dreptul, la propria discreție, de a pune restricții la numărul de înregistrări de produse pe care un Membru le poate posta pe Site-uri pe o durată pe care Eutopia.Market o poate considera adecvată și să elimine orice material pe care îl consideră rezonabil că este ilegal, ar putea supune Eutopia.Market la răspundere, încalcă prezentul Acord sau Termenii de utilizare sau, altfel, este considerat inadecvat în opinia Eutopia.Market. Eutopia.Market își rezervă dreptul de a coopera pe deplin cu autoritățile guvernamentale și de reglementare, organele de aplicare a legii, anchetatorii privați și / sau terțe părți vătămate în investigarea oricărei infracțiuni penale sau civile. În plus, în măsura permisă în conformitate cu legile și politicile aplicabile, Eutopia.Market poate dezvălui identitatea, informațiile de contact și / sau informațiile referitoare la contul (conturile) membrului, tranzacțiile sau activitățile desfășurate pe sau prin intermediul site-urilor, dacă este solicitat de un guvernul, organul de reglementare sau de aplicare a legii sau o terță parte vătămată sau ca urmare a unei cesiuni sau a unei alte acțiuni legale și Eutopia.Market nu va fi răspunzător pentru daune sau rezultate ale acestora și Membrul este de acord să nu introducă nicio acțiune sau cerere împotriva Eutopia.Market pentru o astfel de dezvăluire. În legătură cu oricare dintre cele de mai sus, Eutopia.Market poate suspenda sau încheia Contul oricărui Membru, după cum consideră că Eutopia.Market este adecvat, la discreția sa.


3.8 Fiecare membru este de acord să despăgubească Eutopia.Market, angajații, agenții și reprezentanții săi și să-i păstreze inofensivi, de orice pierderi, creanțe și datorii (inclusiv costurile legale pe bază de despăgubire completă) care pot rezulta din prezentările sale , postarea materialelor sau ștergerea acestora, de la utilizarea de către acest Membru a Serviciului sau de la încălcarea prezentului Acord sau a Termenilor de utilizare de către acest Membru. Fiecare membru este de acord cu faptul că
Eutopia.Market nu este responsabil și nu va avea nicio răspundere față de acesta sau de altcineva pentru orice material postat de acest membru sau terți, inclusiv materiale frauduloase, false, înșelătoare, inexacte, defăimătoare, ofensatoare sau ilicite și că riscul de deteriorare a acestor materiale revine în întregime fiecărui membru. Eutopia.Market își rezervă dreptul; pe propria cheltuială, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei chestiuni care fac obiectul unei despăgubiri de către Membru, caz în care Membrul va coopera cu Eutopia.Market pentru afirmarea oricăror apărări disponibile.


4. TRANZIȚII ÎNTRE CUMPĂRĂTORI ȘI FURNIZORI


4.1 Prin intermediul site-urilor, Eutopia.Market oferă o platformă electronică bazată pe web pentru schimbul de informații și încheierea tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a produselor și serviciilor online între cumpărători și furnizori.
Eutopia.Market își rezervă dreptul de a limita anumite funcții ale platformei pentru membrii prescriși. În ciuda furnizării platformei prin intermediul site-urilor, Eutopia.Market nu reprezintă vânzătorul sau cumpărătorul în tranzacții specifice, indiferent dacă aceste tranzacții sunt sau nu efectuate pe sau prin intermediul site-urilor. Eutopia.Market nu controlează și nu este răspunzător sau responsabil pentru calitatea, siguranța, legalitatea sau disponibilitatea produselor sau serviciilor oferite spre vânzare pe Site-uri sau capacitatea furnizorilor de a finaliza o vânzare sau de capacitatea cumpărătorilor de a finaliza o achiziție.

4.2 Membrii sunt conștienți de faptul că pot exista riscuri de a trata persoane care acționează în condiții de falsă pretenție.
Eutopia.Market utilizează mai multe tehnici pentru a verifica exactitatea informațiilor pe care ni le furnizează utilizatorii noștri atunci când se înregistrează pe Site-uri. Cu toate acestea, deoarece verificarea utilizatorului pe Internet este dificilă, Eutopia.Market nu poate și nu confirmă identitatea pretinsă a fiecărui membru afișat pe Site-uri și poate folosi doar eforturi rezonabile pentru a verifica identitatea personală a reprezentantului unui vânzător din vreo țară. Vă recomandăm să utilizați diferitele instrumente disponibile pe Site-uri, precum și bunul simț, pentru a evalua cu cine aveți de-a face.

4.3 Fiecare Membru care accesează sau utilizează Site-urile sau Serviciul își asumă pe deplin riscurile de a efectua orice tranzacții de cumpărare și vânzare în legătură cu sau prin Site-uri sau Serviciu. Aceste riscuri includ, fără a se limita la, reprezentarea greșită a produselor și serviciilor, scheme frauduloase, calitate nesatisfăcătoare, nerespectarea specificațiilor, produse defecte, întârziere sau întârziere la livrare sau la plată, calcule ale costurilor, încălcarea garanției, încălcarea a accidentelor contractuale și de transport („Riscuri de tranzacție”). Fiecare membru este de acord că
Eutopia.Market nu va fi răspunzător pentru daune, răspunderi, costuri, inconveniente, întreruperi de afaceri sau cheltuieli de orice fel care pot apărea ca urmare a sau în legătură cu orice riscuri de tranzacție.

4.4 Membrii sunt singuri responsabili pentru stabilirea, acordul, încheierea și efectuarea tuturor termenilor și condițiilor tranzacțiilor efectuate, prin sau ca urmare a utilizării Site-urilor, inclusiv, fără limitare la, condiții privind plata, retururi, garanții, transport maritim, asigurări, taxe, impozite, titlu, licențe, amenzi, permise, manipulare, transport și depozitare, sub rezerva oricăror obligații suplimentare impuse prin Acordul privind serviciile tranzacționale (în special clauza 3.2).

4.5 Membru acceptă să furnizeze toate informațiile și materialele care pot fi solicitate în mod rezonabil de
Eutopia.Market în legătură cu tranzacțiile efectuate prin intermediul platformei tranzacționale de pe Site-uri. Eutopia.Market are dreptul de a suspenda sau de a încheia Contul oricărui Membru în cazul în care acesta nu furnizează informațiile și materialele necesare fără răspundere pentru pierderi sau daune rezultate din sau în legătură cu o astfel de suspendare sau reziliere.

4.6 În cazul în care un membru are o dispută cu o parte la o tranzacție, acesta este de acord să elibereze și să despăgubească
Eutopia.Market (și agenții noștri, afiliații, directorii, ofițerii și angajații) de toate revendicările, cererile, acțiunile, procedurile, costuri, cheltuieli și daune (inclusiv, fără limitare, orice daune reale, speciale, incidentale sau consecințe) care rezultă din sau în legătură cu o astfel de dispută sau cu tranzacția.


5. UTILIZAREA FORUMURILOR PENTRU DISCUȚII PE SITE


5.1 Eutopia.Market oferă membrilor săi neplătitori utilizarea forumurilor de discuții de pe Site-uri pentru a promova și încuraja comunicarea deschisă, onestă și respectuoasă între toți membrii noștri. Comisiile de discuții de pe Site-uri nu vor fi utilizate ca platformă de marketing de către membri și membrii nu vor posta nicio informație referitoare la oportunitățile comerciale, la promovarea produselor sau la profilul companiei lor.

5.2 Fiecare membru recunoaște că toate datele, textul, software-ul, muzica, sunetul, fotografiile, graficele, videoclipurile, mesajele sau alte materiale („Conținut”), indiferent dacă sunt postate public sau transmise în mod privat printr-un forum de discuții pe Site-uri, sunt responsabilitatea exclusivă. a unui membru de la care a provenit Conținutul. Acest lucru înseamnă că membrul care postează, și nu
Eutopia.Market, este în întregime responsabil pentru tot Conținutul care este încărcat sau postat prin intermediul comisiilor noastre de discuții de pe Site-uri. Eutopia.Market nu controlează Conținutul postat prin intermediul forumurilor de discuții și, prin urmare, nu garantează exactitatea, integritatea sau calitatea unui astfel de conținut.

5.3
Eutopia.Market își rezervă dreptul, dar nu are nicio obligație de a șterge sau de a edita orice postare la propria discreție fără notificare prealabilă. Eutopia.Market poate, dar nu este obligat să monitorizeze activitățile de publicare ale niciunui membru care încalcă prezentul acord și le poate restrânge capacitatea de a posta mesaje pe forumurile de discuții de pe site-uri. În niciun caz, Eutopia.Market nu va fi răspunzător în niciun fel de niciun conținut, inclusiv (fără limitare) orice eroare sau omisiune în orice conținut, sau pentru orice pierdere sau daune de orice fel suportate ca urmare a utilizării comisiilor de discuții de către un astfel de Membru. Fiecare membru este de acord să evalueze și să suporte toate riscurile asociate cu utilizarea oricărui conținut, inclusiv orice dependență de acuratețea sau completitatea acestuia. Fiecare membru înțelege că folosind comisiile de discuții Eutopia.Market de pe site-uri, acest Membru poate fi expus unui conținut ofensator, indecent sau obiectabil.

5.4 Fără a aduce atingere responsabilităților fiecărui membru în conformitate cu clauza 3 din prezentul acord, fiecare membru este de acord să nu folosească comisiile de discuții de pe site-uri pentru:
 
a) încărcarea, postarea sau trimiterea prin e-mail orice Conținut care este ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, chinuitor, defăimător, vulgar, obscen, libel, invaziv asupra vieții private a altuia, urât sau rațional, etnic sau altfel obiectabil;
b) vătămarea minorilor în orice mod;
c) a înlocui orice persoană sau entitate, a declara în mod fals sau a prezinta în mod greșit apartenența  la o persoană sau entitate sau a-și deghizeze originea oricărui Conținut;
d) a hărțui pe altcineva;
e) a utiliza datele cu caracter personal despre alți utilizatori în scopuri care nu au legătură cu comisia de discuții sau să dezvăluie date cu caracter personal pe comisia de discuții despre terți, fără autorizarea acestora
f) încărcarea, postarea sau trimiterea prin e-mail a oricărui conținut pe care nu aveți dreptul să îl transmiteți în nicio lege sau în cadrul unor relații contractuale sau de încredere;
g)
încărcarea, postarea sau trimiterea prin e-mail a oricărui conținut care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi legitime ale oricărei părți;
h)
încărcarea, postarea sau trimiterea prin e-mail de publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, „mail junk”, „spam”, „scrisori în lanț” sau orice altă formă de solicitare;
i)
încărcarea, postarea sau trimiterea prin e-mail de orice conținut care conține viruși informatici sau orice alt cod de calculator, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații;
j)
încărcarea, postarea sau trimiterea prin e-mail de orice conținut care conține o reclamație cu privire la serviciile Eutopia.Market sau care se referă la o astfel de reclamație pe Site-uri sau către orice alți membri; orice reclamație trebuie să fie direcționată către e-mail-ul serviciului de clienți pe Site-uri; sau
k) încalcă orice legi sau reglementări naționale sau interne aplicabile.
 
5.5 Fiecare membru recunoaște că 
Eutopia.Market nu pre-ecranează conținutul, dar că  Eutopia.Market va avea dreptul (deși nu este obligația), în propria sa discreție de a muta, modifica sau elimina orice conținut postat sau


5.6 În măsura permisă în conformitate cu legile aplicabile, fiecare Membru acordă Eutopia.Market o licență perpetuă, la nivel mondial, irevocabilă, fără drept de drept, neexclusivă (inclusiv dreptul la sub-licență prin mai multe niveluri) pentru a utiliza, reproduce, modifica , adaptați, publicați, traduceți, creați lucrări derivate din, distribuiți, efectuați și afișați orice Conținut (integral sau parțial) al acestui Membru încărcat, postat sau furnizat către
Eutopia.Market pentru postare pe Site-uri și / sau pentru încorporarea acestui conținut în alte funcționează sub orice formă, media sau tehnologie cunoscută sau dezvoltată acum. Informațiile protejate în conformitate cu legile privind protecția datelor vor fi utilizate și păstrate doar în conformitate cu aceste legi.

5.7 Fiecare membru desemnează și păstrează
Eutopia.Market și filialele sale, afiliații, angajații, ofițerii, agenții sau partenerii inofensivi față de și împotriva oricărei pierderi sau daune directe sau indirecte (inclusiv pierderea și pierderea în consecință a profiturilor, bunăvoințe sau oportunităților de afaceri) rezultate din orice revendicare a unei terțe părți în legătură cu orice Conținut pe care un astfel de Membru l-a încărcat, postat sau trimis prin e-mail pe sau prin intermediul comisiilor de discuții de pe Site-uri, utilizarea de către acest Membru a comisiilor de discuții de pe Site-uri sau încălcarea acestor dispoziții de către acest Membru. 5.4.

5.8 După ce a fost conștient de orice astfel de încălcări, Eutopia.Market poate interzice sau șterge orice conținut care se referă la aceste încălcări sau că
Eutopia.Market, la propria sa discreție, consideră că dăunează publicului sau drepturilor Eutopia.Market sau oricărora dintre afiliații săi, licențiatori, parteneri sau membri.

5.9
Eutopia.Market își rezervă dreptul de a lua orice măsură consideră necesară pentru a preveni încălcarea clauzei 5.4 a unui membru, inclusiv următoarele:
a) emite o scrisoare de avertizare către membrul relevant (în cazul în care încălcările sunt considerate de
Eutopia.Market drept minore); sau
b) interzice membrului relevant de la comisiile de discuții de pe site-uri (în cazul în care încălcările sunt considerate de
Eutopia.Market drept majore).
Toate incidentele vor fi înregistrate și decizia
Eutopia.Market va fi definitivă în toate aceste cazuri.

5.10 Toate informațiile și / sau alt conținut postat pe Site-uri de către echipa de serviciu
Eutopia.Market sau de către Membrii sau partenerii terți sunt furnizate doar cu titlu informativ și nu vor fi interpretate în niciun caz drept consiliere juridică și / sau de afaceri sau legal. opinie. Membrii sunt încurajați să solicite sfaturi profesionale independente în astfel de situații.


6. LIMITAREA RĂSPUNDERII


6.1 LA EXTINȚIA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, SERVICIUL ESTE OFERIT PE BAZa „AȘA ESTE” ȘI „CUM ESTE DISPONIBIL”, ȘI AICI EUTOPIA.MARKET DEZAVUEAZĂ EXPRES ORICE ȘI TOATE GARANȚIILE, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, INCLUSE, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NICI O GARANȚIE PRIVIND CONDIȚIA, CALITATEA, DURABILITATEA, PERFORMANȚA, ACURATEȚEA, FIABILITATEA, COMERCIABILITATEA SAU POTRIVIREA PENTRU UN SCOP PARTICULAR SAU NEÎNCĂLCAREA. Toate aceste garanții, reprezentări, condiții, angajamente și condiții sunt excluse.
 
6.2 LA EXTINȚIA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE, EUTOPIA.MARKET NU OFERĂ GARANȚII PRIVIND VALIDITATEA, ECHITATEA, FIABILITATEA, CALITATEA, STABILITATEA, COMPLETENȚIA SAU ACTUALITATEA ORICĂROR INFORMAȚII OFERITE SAU PRZENTATE PE SITE.

6.3 Orice material descărcat sau obținut în alt mod prin accesul sau utilizarea Site-urilor sau Serviciului se face la discreția și riscul fiecărui membru, iar fiecare Membru este responsabil pentru orice daune aduse sistemului informatic sau pentru orice pierdere de date care rezultă din descărcare din orice astfel de material. Niciun sfat sau informație, oral sau scris, obținut de către orice Membru de la Eutopia.Market  sau prin intermediul sau de la Serviciu nu creează nicio garanție care nu este menționată în mod expres în prezentul acord.


6.4 Site-urile pot pune la dispoziția utilizatorilor servicii sau produse furnizate de terți independenți. Nu se face nicio garanție sau declarație cu privire la astfel de servicii sau produse. În niciun caz, Eutopia.Market sau afiliații săi nu vor fi responsabili pentru astfel de servicii sau produse.

6.5 În niciun caz,
Eutopia.Market nu va fi făcută răspunzătoare pentru întârzierea sau eșecul sau întreruperea Serviciului care rezultă direct sau indirect din acte de natură, forțe sau cauze care nu depășesc controlul rezonabil, inclusiv fără limitare, defecțiuni pe Internet, computer, telecomunicații sau orice alte defecțiuni ale echipamentelor, întreruperi de energie electrică, greve, dispute de muncă, revolte, insurecții, tulburări civile, lipsă de forță de muncă sau materiale, incendii, inundații, furtuni, explozii, Fapte ale lui Dumnezeu, război, acțiuni guvernamentale, ordine ale instanțelor interne sau străine sau tribunale sau neexecutarea terților.

6.6 În măsura permisă de lege,
Eutopia.Market  nu va fi răspunzător pentru daune speciale, directe, indirecte, punitive, incidentale sau consecințe sau pentru orice daune (inclusiv, dar fără a se limita la daunele pentru pierderea profitului sau a economiilor, întreruperea afacerii, pierderea de informații), indiferent de contract, neglijență, infracțiune sau alte forme sau orice alte daune rezultate din oricare dintre următoarele:
a) utilizarea sau incapacitatea de utilizare a Serviciului;
b) orice defect al mărfurilor, eșantioanelor, datelor, informațiilor sau serviciilor achiziționate sau obținute de la un membru sau un furnizor terț de servicii prin intermediul Site-urilor;
c) accesul neautorizat de către terți la date sau informații private ale oricărui Membru;
d) declarații sau conduite ale oricărui utilizator al Site-urilor; sau
e) orice alte chestiuni referitoare la Site-uri sau la Serviciul care apar însă, inclusiv neglijență.
 
6.7 În pofida oricăreia dintre dispozițiile de mai sus, răspunderea totală a
Eutopia.Market , a angajaților săi, agenților, afiliaților, reprezentanților sau a oricărei persoane care acționează în numele său cu privire la fiecare Membru pentru toate revendicările care decurg din accesul sau utilizarea Serviciului sau a Site-urile din orice an calendaristic sunt limitate la 100 USD. Teza precedentă nu exclude obligația deputatului de a dovedi daunele reale. Toate revendicările care decurg din utilizarea Serviciului trebuie depuse în termen de un (1) an de la data apariției cauzei sau a unei perioade mai lungi, așa cum este prevăzut în legislația aplicabilă care reglementează prezentul acord.

CONFIDENȚIALITATE

Vă rugăm să consultați 
Politica de confidențialitate Eutopia.Market, pentru a ști cum utilizăm și protejăm informațiile dvs. personale atunci când utilizați Servicii ale site-ului Eutopia.Market.

7. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

7.1 Eutopia.Market  este unicul proprietar sau licențiat legal al tuturor drepturilor asupra Serviciului. Serviciul întruchipează secretele comerciale și drepturile de proprietate intelectuală protejate în conformitate cu drepturile de autor și alte legi din întreaga lume. Toate titlurile, drepturile de proprietate și drepturile de proprietate intelectuală din cadrul Serviciului vor rămâne la adresa
Eutopia.Market , afiliaților sau licențiatorilor, după caz. Toate drepturile care nu sunt revendicate altfel în baza prezentului acord sau de către Eutopia.Market  sunt rezervate.


7.2 „Eutopia.Market” și pictogramele și logo-urile aferente sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale sau mărci de serviciu ale Fundației Eutopiua Gardens și sunt protejate în conformitate cu legile de copyright, mărci comerciale și alte drepturi de proprietate. Este interzisă copierea, modificarea, utilizarea sau publicarea neautorizată a acestor mărci.

8. GENERAL

8.1 Prezentul Acord și Condițiile de utilizare constituie întregul acord dintre Membru și Eutopia.Market cu privire la și guvernează utilizarea Serviciului, înlocuind orice acorduri prealabile scrise sau orale în legătură cu același subiect din prezentul document.
 
8.2
Eutopia.Market și Membrul sunt contractori independenți și nu există nici o relație de agenție, parteneriat, asociere, angajat-angajator sau francizat-francizat.

8.3 În cazul în care orice prevedere a prezentului acord este considerată ca fiind invalidă sau neaplicabilă, această prevedere este lovită și dispozițiile rămase vor fi puse în aplicare.

8.4 Titlurile sunt destinate numai scopurilor de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu în niciun fel sfera sau întinderea acestei secțiuni.

8.5 Eșecul  Eutopia.Market de a impune un drept,
în temeiul prezentului  acord, în cazul nerespectării de către un membru a prevederilor acordului, nu implică faptul că Eutopia.Market va renunța la acest drept și nici că va renunța la dreptul de a acționa la încălcări ulterioare sau similare.

8.6 Eutopia.Market va avea dreptul de a atribui prezentul Acord (inclusiv toate drepturile, titlurile, beneficiile, interesele și obligațiile și îndatoririle din prezentul Acord) oricărei persoane sau entități (inclusiv tuturor afiliaților Eutopia.Market). Membrul nu poate atribui, în întregime sau parțial, prezentul acord nici unei persoane sau entități.

8.7 ACEST ACORD ESTE GUVERNAT DE LEGILE ROMÂNIEI.

8.8 În cazul în care există vreun conflict între versiunea în limba engleză și o altă versiune lingvistică a prezentului acord, versiunea în limba engleză va predomina.